Nederlands

Deltawerken

’s Werelds grootste robot, de Maeslantkering, is een waterkering die de Nieuwe waterweg kan afsluiten indien een overstroming dreigt. Deze waterkering is onderdeel van de Deltawerken en wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Omdat de kering uniek is, bestaat er geen standaard om de besturingssoftware te bouwen en te testen. Als de waterkering faalt in haar taak, is de schade niet te overzien. Bij het ontwikkelen van nieuwe besturingssoftware moest er dus rekening gehouden worden met hoge kwaliteitseisen. 

Om aan deze eisen te voldoen, wordt gestructureerd getest volgens TMap in combinatie met een OTAP-strategie. De testen zijn bepaald op basis van risico en klanteisen. Hoe meer risico, hoe meer testen. De taak van onze testspecialist in dit project bestond daarmee niet alleen uit het beoordelen van de kwaliteit maar ook uit het introduceren van de testaanpak middels de SCRUM-methode. Voor de sector Industriële Automatisering een hele nieuwe aanpak en manier van testen.

Samenwerking is van groot belang in dit project, overleg met alle betrokken partijen is cruciaal om tot de gewenste kwaliteit te komen. Daarom testen de eindgebruikers (kering beheerders) onder leiding van de testspecialist mee, niet alleen bij het eindproduct maar ook bij de realisatie van de A-omgeving. In deze A-omgeving worden alle externe invloeden op basis van de werkelijkheid gesimuleerd. De waterkeringen moeten op alle denkbare situaties kunnen worden getoetst. Daarom heeft onze testspecialist ook de werkwijze van de unit- en systeemtesters moeten beoordelen en waar nodig aanpassingen moeten doorvoeren in de eigen teststrategie.

Interesse in een van onze diensten?

Bij alles wat we doen stellen we het projectbelang en daarmee het klantbelang voorop. We werken segmentoverschrijdend en hebben ervaring op projecten binnen de maakindustrie, gezondheidszorg, overheid, retail, bouw, telecom en meer.