Nederlands

Exploitatiecentrum overheid

Klant is een overheidsorganisatie die informatieproducten ontwikkelt en beheert voor alle lagen binnen de overheid. Er was nog geen regressietest van het bestaande platform en voor decentrale overheden zijn verbeteringen en nieuwe applicaties toegevoegd. Door een combinatie van use case testen en exploratory testen is de kwaliteit van de verbeteringen en de nieuwe applicaties aangetoond. Per release is een vrijgaveadvies opgeleverd waardoor de opdrachtgever een afgewogen besluit kon nemen om een release in productie te nemen. 

In Selenium webdriver is een geautomatiseerde regressietest opgeleverd waarbij de basisfunctionaliteiten uitgevoerd kunnen worden in IE, Chrome en Firefox. Om de complete dataset te kunnen testen, is in Selenium IDE een groot aantal scripts opgesteld. Hiermee wordt de uitgangssituatie klaargezet zodat het eind van de keten sneller getest kan worden (zoals het vullen van queues voor de performancetest van de services).

Interesse in één van onze diensten?

Bij alles wat we doen stellen we het projectbelang en daarmee het klantbelang voorop. We werken segmentoverschrijdend en hebben ervaring op projecten binnen de maakindustrie, gezondheidszorg, overheid, retail, bouw, telecom en meer.