Onze testing expertise

Salesforce Testing as a Service

Salesforce Testing as a Service

Nekst IT is wereldwijd de eerste
Salesforce Partner die zich
enkel richt op Testing & Quality
Assurance. Dit brengt namelijk
een andere focus met zich mee
dan developen, configureren
of implementeren. Wij staan
volledig voor het onpartijdig
bewaken van de kwaliteit van de
klantsystemen.

We beschikken over specifieke expertise van het
Salesforce platform waardoor we direct waarde kunnen
toevoegen. Onze kennis en kunde wordt eveneens
ingezet op strategische projecten die Salesforce zelf
implementeert dan wel regisseert.

Detachering

Detachering

Nekst IT kan als Testing business partner helpen en ondersteunen met de tijdelijke, flexibele inzet van testprofessionals binnen jouw project of organisatie. Bij Nekst IT staat detacheren voor: werken vanuit het klantbelang, pure toegevoegde waarde leveren, meedenken, ontzorgen, toewijding en proactiviteit.

Daarbij is de match tussen de klant en de professional voor ons erg belangrijk. Het profiel van de testprofessional moet nauw aansluiten bij de behoefte aan skills, kennis en ervaring, maar dient ook aan te sluiten bij de organisatiewaarden en -cultuur.

Consultancy

Consultancy

Nekst IT kan jouw project of organisatie helpen en ondersteunen door flexibele inzet van testconsultant. Bij Nekst IT staat consultancy voor: een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie, het uitbrengen van een advies dat geënt is op het klantbelang en buiten de gevestigde kaders durven en kunnen denken en acteren. Hierbij is de aanwezigheid van de klik tussen de klant en de consultant belangrijk voor ons. Het profiel van onze testconsultant moet nauw aansluiten bij de behoefte aan skills, kennis en ervaring en dient daarnaast ook aan te sluiten bij de organisatiewaarden en -cultuur.

Training

Training

Als Training partner biedt Nekst IT een divers aantal testgerelateerde trainingen aan. In het voortraject stemmen wij de vorm en inhoud van de betreffende training nauw af op de wensen, eisen en verwachtingen van de klant. Wij vragen door om de achterliggende klantvragen en -behoeften te analyseren zodat we hier maximaal op in kunnen spelen.