Nederlands

Wat ons beweegt en wie we zijn

TESTPROFESSIONALS IN HART EN NIEREN

Nekst IT-ers zijn positieve, proactieve professionals. Mensen die vragen durven stellen, op onderzoek uitgaan en zich niet laten afremmen door de gevestigde orde. Met die instelling presteren wij excellent voor onze klanten.

Nekst IT testprofessionals zijn bovengemiddeld veelzijdig is het testvak. Vanuit die brede expertise wordt hun testtalent ingezet in uitdagende projecten voor diverse opdrachtgevers.

"Nekst IT wil oprecht vanuit het klantbelang werken, pure toegevoegde waarde bieden en mede verantwoordelijk zijn voor het integraal slagen van projecten" aldus André, oprichter van Nekst IT.

Dimitri Fioole

Test Consultant

dimitri_fioole

We moeten niet op zoek naar fouten, maar naar acceptatie

Het traditionele testvak is gestoeld op de traditionele ontwikkelmethodieken. Maar door alle nieuwe ontwikkelingen, platformen en de complexiteit van de applicaties verandert het ontwikkeltraject. Dit vereist een andere manier van testen en acceptatie.

Release early, release often is daarbij vaak het motto. In een ontwikkelteam is een veel pro-actievere rol voor de tester weggelegd. Dat vraagt andere skills en een andere mindset van de tester, maar ook van de ontwikkelaar. Ik vind het interessant om met een mix van skills in een team het doel te halen. In een organisch proces, met gedeelde verantwoordelijkheid en de eindgebruiker voorop.

Voor mijzelf zie ik een rol als gelijkwaardige sparringpartner in het team. Daarbij heb je ook kennis nodig van het ontwikkelen en van de businessanalyse en dat maakt het voor mij boeiend.

Mark van Haaren

Test Consultant

mark_van_haaren

Bij Nekst IT word je gewaardeerd voor je inzet en denk je mee bij het ontwikkelen van nieuwe diensten

Testen wordt meer en meer communiceren. Luisteren, vragen stellen, samenwerken. Gebruikers kunnen iets heel anders vragen van een systeem dan managers. En als iedereen aan het eind krijgt wat hij of zij nodig heeft, dan is jouw grootste uitdaging als tester vervuld.

Consensus bereiken is mijn drijfveer. Zowel binnen het team als tussen teams onderling én de belanghebbende partijen. Als iedereen vooraf inspraak heeft en er echt overeenstemming is, dan is de acceptatie op alle niveaus veilig gesteld. Dat is uiteindelijk wat belangrijk is.

Zelf ben ik een pragmatische tester die het heerlijk vindt om custom made testen te bedenken én (geautomatiseerd) uit te voeren. Geen uitgekauwde testontwerpen en big designs, maar agile denken. Natuurlijk is het dan mooi als je anderen enthousiast kunt krijgen over jouw aanpak.

André Pieterse

Managing Director/Founder

andre_pieterse

Klant- en projectbelang voorop en de vinger op de zere plek durven leggen

Al meer dan twintig jaar ben ik actief in het IT landschap, ooit begonnen als consultant binnen de systeemontwikkeling. De scheiding tussen systeemontwikkeling, platform en infrastructuur vervaagt steeds meer in de hybride IT omgevingen van vandaag de dag. Dat vraagt een totaal andere benadering van verantwoordelijkheden en besluitvorming.

Ik geloof er heilig in dat het vormen van partnerships de toekomst heeft, ook binnen onze onderneming. Je mede-eigenaar maken van het probleem levert voor alle partijen voordeel. Je verantwoordelijk voelen, ook als je het strikt genomen niet bent. Taken en besluitvorming daar neerleggen waar de impact zich voordoet.

Klant- en projectbelang voorop en de vinger op de zere plek durven leggen. Nekst IT is voor mij het voorbeeld van partnerships met toekomst.

Ivo Simon

Test Consultant

ivo_simon

Als Nekst IT ’er lever ik waarde voor mijn opdrachtgevers in de breedste zin van het woord, dat houdt niet op bij testen alleen

Als testspecialist heb ik het overzicht, de zogenaamde helicopterview. Ik ben op mijn best in een complexe omgeving met veel verschillende componenten. Met als resultaat dat het eindproduct naadloos aansluit bij de behoefte en daarnaast - het liefst - ook nog eens bijdraagt aan een optimalisering van de werkprocessen. Mijn gedrevenheid en persoonlijke benadering zijn daarin een belangrijke meerwaarde.

In mijn loopbaan heb ik veel businessprocessen van de andere kant beleefd. Daardoor kan ik het beste van twee werelden, techniek en business, samenbrengen. Die focus kan ik goed overbrengen op een projectteam.

De combinatie van functioneel, technisch en procesinzicht, samen met mijn vasthoudendheid, zijn de aspecten die mij als tester typeren. Als tester kun je een grotere impact hebben dan alleen op het product dat het onderwerp van jouw opdracht is.

Arche Marugg

CFO

arche_marugg

Eigentijdse organisatie die haar medewerkers alle vrijheid geeft om maximaal van waarde te zijn voor de klant

Als CFO werk ik voornamelijk achter de schermen, faciliterend voor alle betrokkenen. De groeistrategie van Nekst IT vraagt om een solide onderbouwing van financiële keuzes. Ik verzorg daarvoor zorgvuldig opgestelde rapportages en prognoses. Als sparringpartner geef ik advies en werk ik diverse scenario’s uit.

Het financiële aspect is natuurlijk een belangrijk onderdeel van mijn taak. De verplichtingen bewaken, facturaties en declaraties verzorgen en het monitoren van de cash-flow zijn daarin van belang.

Ik werk graag op het snijvlak van financiën en IT. In het verleden heb ik vaak als key-user van systemen deelgenomen aan een groot aantal IT projecten. Afgelopen jaren heb ik in de keukens van verschillende soorten organisaties mogen kijken en mijn ervaring zet ik in bij Nekst IT.

Ibrahim Cetinkaya

Test Consultant

ibrahim_cetinkaya

Quality is not an act but a habit

Als tester raak je door de aard van je werk betrokken bij een product. Afhankelijk van het type testen kan dat van A tot Z zijn. Een goede requirement-analyse is het begin van een goed resultaat. Ook dat hoort, net als bijvoorbeeld systeemtesten, bij de basis.

Communiceren is erg belangrijk, met name in een Agile-team. Je bent de spil tussen developer en product-owner. Onduidelijkheden dien je in een vroeg stadium aan te kaarten. Doordat je tussentijds je feedback kunt geven, wordt het eindresultaat ook deels jouw product.

Gebruikersacceptatietesten zijn heel belangrijk, want zo krijg je het commitment van de mensen waar je het allemaal voor gedaan hebt. Het vak tester is enorm veelzijdig en bij Nekst IT kan ik aan hele interessante projecten meewerken.

Michel Wessels

Test Consultant

michel_wessels

Bij Nekst IT is er persoonlijke aandacht om een goede match te realiseren tussen testconsultant en klant, een win-winsituatie!

Bij Nekst IT krijg je als tester alle ruimte voor eigen inbreng. Er is persoonlijk contact en echte aandacht. Dat is precies wat een tester ook in zijn werk in moet zetten. In testen gaat het om samenwerken en elkaar vooruithelpen.

Ik heb veel ervaring in het technisch testen, een combinatie van echte techniek en software. Veel in de infrastructuur en soms onder hele complexe en avontuurlijke omstandigheden. Maar dat is wat het werk uitdagend maakt.

In technische omgevingen gebeurt het testen nog veelal met de watervalmethode. Deels is dat inherent aan het type ontwikkeling, deels vragen andere methodes om een andere organisatiestructuur. Met alle ontwikkelingen op het gebied van virtual reality, augmented reality en artificial intelligence komen er nog heel wat interessante uitdagingen op ons pad!

Matthijs Kamp

Test Consultant

matthijs_kamp

Open en kritisch, dat brengt je verder

Als tester heb je eigenlijk een hele sociale baan. Je komt met verschillende mensen in aanraking en leert om een project over de hele breedte te beoordelen. Verschillende betrokkenen kunnen ook hele verschillende belangen hebben. Het is belangrijk je in te leven in alle partijen.

De verschillende testmethodieken hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Het een is niet per se beter dan het ander. De toepassing bepaalt welke methodiek het meest geschikt is. Daarom is het prettig om van alles iets gezien te hebben.

Ik ben een sociaal maar ook kritisch persoon. Dat laatste is zeker in mijn werk een groot voordeel, niet meegaan in ‘het zal wel’, maar vragen stellen die ertoe doen. Dat maakt dat je in een team de beste oplossing op kunt leveren.

Ben Overmeer

Test Consultant

ben_overmeer

Door elkaars krachten te onderkennen en hier gebruik van te maken worden de grootste successen behaald

Een senior functioneel tester behoudt het overzicht en kijkt met een helicopterview naar de software. Een goed product begint bij helderheid over de definities: Bedoelen we allemaal hetzelfde, zowel over het resultaat als over de risico’s en wensen. Zo krijg je het beste resultaat voor de klant.

Afhankelijk van de omgeving kies je voor de juiste methode om continu grip te houden op het uiteindelijke product en voorkom je hoge herstelkosten. Om te begrijpen wat het beste resultaat écht is, is het nodig mee te denken met de klant.

Mijn inlevingsvermogen helpt me de vraag achter de vraag te achterhalen en tegelijk als motivator het team op de meest effectieve manier te laten functioneren. Ik werk daarbij op een pragmatische en flexibele manier waardoor ik snel kan reageren.

Thomas van Ingen

Tech Lead

thomas_van_ingen

Kwaliteit begint aan de voorkant

De rol van een tester wordt steeds breder en steeds belangrijker. Je bent de spin in het web tussen de IT en de business. Steeds vaker zit je vanaf het begin aan tafel, denkt mee over het gewenste resultaat en weet dus wat er gevraagd wordt van een product.

Bij de communicatie is er sprake van tweerichtingsverkeer. Zo weet de gebruiker al wat ze kunnen verwachten, zodra een systeem live gezet wordt. Met die tweerichtingscommunicatie krijg je al vroegtijdig feedback en vergroot je de acceptatie.

Het overzicht houden en verbinding zoeken tussen projecten die met elkaar te maken hebben, vraagt soms om diplomatiek handelen. In iedere organisatie spelen daarbij andere uitdagingen en belangen, soms ook nog afhankelijk van de toepassing. Daarin voel ik me als een vis in het water.

André Dekker

Test Consultant

andre_dekker

Testen lijkt technisch maar is vooral mensenwerk

Als tester ben je een klankbord voor de opdrachtgever en zorg je voor een efficiënte oplossing. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat betrokkenen zich gehoord voelen en input kunnen geven. En soms is ‘nee’ het beste antwoord.

Het benutten van ieders talenten levert op alle fronten meerwaarde op. Zo kun je iedereen tot zijn recht laten komen en vergroot je de acceptatie bij gebruikers. Het voortijdig signaleren van verbeterpunten zorgt ervoor dat je proactief kunt acteren.

Van nieuwe systemen leer je iedere keer heel veel. Zelf structuur aanbrengen is heel mooi om te doen. Ook in een team. Aandacht voor positieve kanten maakt het werk leuker én het resultaat beter, daarvan ben ik overtuigd.

Martijn van der Zalm

Test Consultant

martijn_van_der_zalm

Een goede tester betekent een beter product

In veel organisaties worden de bedrijfsprocessen ondersteund door IT-oplossingen. Daarbij vind ik het van belang dat de processen voorop blijven staan en de IT dienend is.

Ik heb een sterk analytisch vermogen en kan goed probleemoplossend denken. Dit kan ik in een testomgeving heel goed tot zijn recht laten komen. Als tester draag je mede de verantwoordelijkheid voor het eindproduct en draag je ook zelf mogelijke verbeteringen aan.

De sfeer bij Nekst IT past bij mij en hier kan ik me in alle facetten van het vak verder ontwikkelen. Sowieso vind ik testen heel boeiend, iedere markt en iedere applicatie is op zijn eigen manier interessant.

Jasper Loos

Test Consultant

jasper_loos

Just because you’ve counted the trees doesn’t mean you’ve seen the forest

Mijn passie ligt bij het technisch inhoudelijk aspect van het testvak, het is een creatieve puzzel waarbij je op allerlei manieren kwaliteit aantoont. Daarbij is testautomatisering essentieel, omdat het helpt bij het continu bewaken van de kwaliteit, zeker waar een applicatie steeds verder groeit.

Doordat ik een achtergrond heb in bedrijfskunde, beschik ik over brede kennis van de verschillende processen in een bedrijf en ken ik het belang van die processen. Mijn master in strategie en organisatie helpt mij nog eens extra bij het opzetten en beoordelen van functionele requirements.

Wat je ook doet, de gebruiker staat altijd voorop. Daarom is communicatie van groot belang en moet je je kunnen verplaatsen in de functionele behoefte van de gebruiker. Daarbij kan humor soms een prettig hulpmiddel zijn.

Martijn Spekkink

Test Consultant

martijn_spekkink

De gebruiker bepaalt hoe goed goed is

Als tester moet je kritisch zijn, het onderste uit de kan willen halen en niet tevreden zijn met het eerste antwoord. Vaak werk je met beperkte middelen en tijd om een enorme berg informatie terug te brengen tot de kernpunten.

Die informatie moet je overal vandaan halen en in één moeite hoofd- en bijzaken scheiden en prioriteiten stellen. Hoe de gebruikers in het veld een applicatie gebruiken, kan heel anders zijn dan de architecten hebben bedoeld. Alleen testen volgens de realiteit geeft een echt bruikbaar resultaat.

Ik vind het prettig testscenario’s zo efficiënt mogelijk in te richten, zet graag de lijnen uit en hak knopen door. Die ruimte zoek ik ook in een bedrijf en bij Nekst IT krijg ik de kans om mezelf te ontwikkelen en mee te werken aan de richting van het bedrijf.

Michel van den Heuvel

Test Consultant

michel_van_den_heuvel

Als het heel kan, niet half doen

Als tester werk je vooral voor de gebruikers en niet voor de programmeurs. Het is cruciaal om de wensen van de gebruikers goed in kaart te brengen en goed te snappen wat hen beweegt, maar ook wat ze - mogelijk onverwacht - met een applicatie zullen doen.

Een tester moet het leuk vinden om te experimenteren. Een tikkeltje perfectionistisch, nieuwsgierig en de diepte in willen: Dat typeert mij. Ik weet graag het naadje van de kous en hou niet van half werk. Bij Nekst IT krijg ik de ruimte om op meerdere vlakken mee te denken en mee te bepalen.

Voor alles geldt dat efficiëntie mijn ding is. De gebruiker doorgronden en het efficiënt inrichten van het testen zijn daarbij van belang. En waar bijvoorbeeld regressietesten nodig zijn, kan testautomatiseren een grote meerwaarde bieden.

Peter Dam

Test Consultant

peter_dam

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

Orde scheppen in de chaos. Dat geeft mij voldoening. Het is mooi om te zien hoe je in een groot project met verschillende ketentestcoördinatoren - ieder met zijn eigen applicatie - uiteindelijk alles in elkaar ziet grijpen. En ook om elkaar verder te brengen door je kennis te delen.

Ik hou van open communicatie en een praktische aanpak. Goed naar elkaar luisteren en doorvragen, zodat er duidelijkheid is over het gewenste eindresultaat. Maar ook het belang van documenteren is groot. Daarmee verhoog je de kwaliteit van het opgeleverde.

Van oorsprong was ik werkzaam in de gebruikershoek en nu ligt mijn werk op het snijvlak tussen de IT en de business. Ik vind het heerlijk om met een team de schouders onder een project te zetten, mee te denken over alle aspecten van design tot implementatie en risico’s.

Mariëlle Hol

Chief of Office

marielle_hol

Met een positieve houding krijg je het beste resultaat

Bij Nekst IT werk ik binnen een hecht team waar ieders inbreng wordt gewaardeerd. Gedreven mensen die elkaar naar een hoger niveau brengen door kennisdeling en collegialiteit. Een organisatie waarin vertrouwen wordt gegeven en verdiend.

Mijn rol daarin is die van smeerolie. Chief of Office zou je ook kunnen zeggen. Of het nu gaat om het organiseren van uitjes of het dagelijks ondersteunen van de organisatie. Het gaat om de verbinding tussen wat nodig is en wat geboden kan worden.

Ik ben een vasthoudende doorzetter met een flinke dosis humor en altijd positief. Ik heb aan een half woord genoeg en vind het heerlijk om zelfsturend te opereren in een organisatie waar ieder de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen en zijn eigen verantwoordelijkheid kent.

Remko van de Ven

Test Consultant

remko_van_de_ven

De kick zit hem in het brengen van de juiste oplossing op het juiste moment

Het testvak vraagt een breed scala aan vaardigheden, van analytisch denken tot organiseren en communiceren. Orde scheppen in de chaos en de behoefte van de business weten te vertalen naar de ontwikkelaars. Het is een kick om de juiste oplossing te vinden.

Over het inrichten van een test moet je goed nadenken. Of het nu gaat om functionele testen, integratietesten of het testen van API’s. Waar mogelijk kan testautomatisering een belangrijke tijd- én kwaliteitswinst opleveren.

Met een helicopterview kijken naar de materie en ondertussen de grote lijnen uitzetten, dat past mij. Bij Nekst IT vind ik een bedrijf waar oprechte aandacht is voor elkaar. Ieders inbreng wordt gewaardeerd en je kunt echt meerwaarde bieden, niet alleen voor je opdracht maar ook voor je eigen organisatie.

Wilbert Bus

Test Consultant

wilbert_bus

"Wees kritisch en neem niets zomaar aan!"

Het testvak is heel breed en eigenlijk heb ik wel ervaring met alle aspecten, behalve het programmeren zelf. Je zou kunnen zeggen dat ik een specialistische generalist ben. Eén die altijd het naadje van de kous wil weten. Hoe zit het nou echt of hoe zou het anders kunnen?

Er komt bij ons vak heel wat meer kijken dan het testen of alle knopjes doen wat ze moeten doen. Het start met het correct opstellen van requirements tot het opleveren van het juiste aan de eindgebruikers en die meenemen in het proces voor de acceptatie.

Als tester moet je je daarom echt in een organisatie durven bewegen. Bij zowel de developers als met de business aan tafel gaan zitten, maar ook zelf doorvragen bij de gebruikers. Dingen ter discussie durven stellen en kritisch zijn. Zo krijg je het beste resultaat.

Burak Güngören

Test Consultant

burak_gungoren

Een dag niets geleerd, is een dag niet geleefd!

Als tester kun je een bedrijfsproces, maar ook het bedrijf zelf, in de gehele breedte leren kennen. En dat in hele diverse omgevingen. Die frisse blik helpt je bij het zoeken naar de vraag achter de vraag en het meedenken met de business.

Het zo helder mogelijk beschrijven van requirements vraagt dat je alle ins en outs kent. Dat helpt bij het maken van goede risicoanalyses. Ik hou ervan om een proces kritisch onder de loep te nemen en proactief voorstellen te doen voor efficiëntieverbetering.

Korte lijntjes in een team, maar ook het elkaar motiveren en vieren van successen zijn belangrijke factoren voor een goed teamgevoel. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hou van snel schakelen en saamhorigheid. Trots zijn op wat je met elkaar bereikt.

Satria Napitupulu

Test Consultant

satria_napitupulu

Perfectionisme, een pragmatische houding en humor gaan prima samen

Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid en drang om dingen te analyseren zijn perfect bruikbaar in de QA wereld. Als tiener al wilde ik overal Beta-tester voor zijn. Als je meedenkt vanaf het allereerste idee, kun je vanaf de kern testen. Daarbij moet je constant in beeld houden wat wenselijk en nuttig is.

Een tester heeft een kritische houding, wil alle bronnen raadplegen, het overzicht houden over alle data en vervolgens alles verweven in een geordend geheel. Na mijn studie geschiedenis bleek dat een schot in de roos.

Het testvak is heel afwisselend en breed. Het inzetten van testautomatisering levert garanties over de kwaliteit van de software en bespaart tijd op de lange termijn. Daardoor kun je zowel op het menselijke als op het technische vlak de focus hebben.

Alex ten Wolde

Test Consultant

alex_ten_wolde

Veel meer dan alleen testen

Voor mij persoonlijk geldt dat hoe complexer een systeem is, hoe leuker ik het vind. Testautomatisering kan een heel belangrijk voordeel opleveren. Je kunt bijvoorbeeld gebruikershandelingen automatiseren, zodat je efficiënt en reproduceerbaar test.

De afstemming tussen de bouwer en de producteigenaar is een mooi spanningsgebied waar ik me graag in beweeg. Doordat je zelf in veel verschillende omgevingen hebt gewerkt, kun je een frisse invalshoek bieden. Heldere communicatie en goed luisteren naar de gebruiker zijn de basis.

Ik vind het heerlijk om mijn kennis van de tool Robot Framework over te dragen. Bij Nekst IT krijg je daarvoor alle ruimte. Collega’s leren van elkaar maar kunnen ook altijd een beroep doen op elkaars kennis. Dat is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de opdrachtgever een grote meerwaarde.

Danny Koendan-Panday

Test Consultant

danny_koendan_panday

Structuur in chaos brengen is mijn passie

Voor een tester is het een pluspunt om niet alleen communicatief vaardig te zijn en een technische achtergrond te hebben. Ook een creatieve geest is een echte meerwaarde. Daarmee is het makkelijker om out-of-the-box te denken en oplossingen te vinden die minder voor de hand liggen.

Mijn nieuwsgierige aard wil daarnaast niet alleen weten wát er gebeurt, maar ook waarom. Ik ben een tester met een meer dan gemiddelde focus op de gebruiker. Tegelijkertijd heb ik wel degelijk een technische aanpak. Daarvoor is die achtergrond erg handig.

Communicatieve vaardigheden zijn broodnodig omdat je vaak fungeert als smeermiddel tussen de business en de ontwikkelaars. Ik hou ervan om op onderzoek te gaan en niet te kiezen voor de meest gebruikelijke oplossing, maar voor de beste op basis van de wensen en eisen.

Michael Bétram

Test Consultant

michael_betram

De schakel tussen business en IT

Als tester vervul ik een belangrijke rol om het eindproduct zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruiker. Hierbij is het belangrijk om de requirements zo uitgebreid mogelijk in beeld te brengen en dat vraagt om goede communicatieve vaardigheden.

Ik werk graag met RobotFramework voor het maken van automatische testen. Mijn kennis van zowel de techniek als de gebruikerskant, geeft mij een belangrijke voorsprong. Het helpt bij het maken van de vertaalslag tussen de ontwikkelaars en de gebruikers.

Met mijn technische achtergrond en begrip van de praktijk kan ik ook een bijdrage leveren aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Een omgeving met de juiste mix, zowel qua team als werkzaamheden, haalt het beste in mij naar boven.

Pavle Markovic

Test Consultant

pavle_markovic

Met je gedachten vorm je je leven

Ik vind het heerlijk om diep in de materie te duiken en om het naadje van de kous te weten. Daarbij heb ik een voorkeur voor de technische kant van een programma, maar het is belangrijk om beide kanten te kennen.

Als tester moet je meer kunnen dan iets van codes begrijpen. Je moet niet alleen kijken of een functie werkt, maar ook precies wat de functie uitvoert. Zo kun je als tester de kwaliteit van een product verder omhoog helpen brengen.

Ik ben een sterk analytisch ingesteld mens en hou van een uitdaging. Uitzoeken hoe je bijvoorbeeld een userstory verder kunt completeren en meedenken met een businessanalist, daar groei je van. Met out-of-the-box denken, kun je vaak verrassende resultaten behalen.

Patrick Odijk

Comparant

patrick_odijk

Nekst IT gaat en staat voor plezier in het werk, persoonlijke ontwikkeling en tevreden klanten!

Mijn rol binnen Nekst IT is die van strategisch partner en klankbord. Mijn kennis en ervaring als ondernemer op het gebied van consultancy en tijdelijk inzet van specialisten kwamen heel goed samen met de kennis en ervaring van André.

Bij Nekst IT worden heldere keuzes gemaakt die tegemoet komen aan een duidelijke behoefte in de markt: de juiste specialist op de juiste plaats in een bijzonder niche: het testen. De drive en de aandacht voor het gezamenlijk belang zorgen voor een grote betrokkenheid van alle collega’s.

Doordat de lijnen kort zijn en betrokkenheid groot is het altijd mogelijk het klantbelang voorop te stellen en Nekst IT doet dat op een integere manier. Het DNA van het bedrijf krijgt hier echt inhoud: we doen het samen, voor de klant. Dat motiveert als de beste.

AnneMarie Pieterse

Commercieel Directeur

annemarie_pieterse

Bij Nekst IT heb je alle vrijheid om verantwoordelijkheid te nemen en bouwen we samen aan een coherente organisatie

Een rol met een brede en commerciele inhoud: het mede onderzoeken, ontwikkelen, vormgeven en realiseren van onze gezamenlijke Nekst IT ambities.

Binnen deze rol ligt mijn focus voornamelijk op het creëren en onderhouden van duurzame relaties met onze opdrachtgevers en partners en het ontwikkelen van salesproposities. Mijn skills, kennis en ervaring op het gebied van zowel commercie als bedrijfskunde kan ik in deze rol elke dag inzetten.

Het mooie aan onderdeel zijn van Nekst IT is dat we daadwerkelijk samen bouwen aan een coherente organisatie. Vrijheid, verantwoordelijkheid, initiatief en fun zijn kernaspecten die centraal staan. De organisatie bruist van de energie, ideeën en ambities en dat maakt het voor mij de perfecte inspirerende en motiverende omgeving waarin ik mijzelf kan blijven ontwikkelen.

Join the club

Weet jij ons team te versterken?